Typologia alkoholizmu

 1. Home
 2. Blog
Opublikowano: 17 listopada 2022
typologia-alkoholizmu

Alkoholizm stale postępuje. Coraz więcej ludzi jest uwikłanych w problemy alkoholowe. Uzależnienie rozprzestrzeniło się na cały świat, dlatego problem stał się bardzo poważny. Ludzie są różni i każdy z nich wyróżnia się innym zestawem cech osobowościowych oraz historią i doświadczeniem życiowym, co wpływa na wytworzenie się indywidualnej postawy wobec siebie oraz świata. Kwestia uzależnień jest bardzo ciekawa, ponieważ jak się okazuje, zaburzenie może dotyczyć każdego człowieka. Powody, które skłaniają ludzi do picia są różnorodne. Z tego względu choroba wygląda inaczej u różnych ludzi. Nie każdy alkoholizm może być postrzegany w sposób prosty oraz stereotypowy, jak do tej pory było. 

Alkoholizm jest chorobą, która posiada swoje określone odmiany. Istnieją grupy ludzi, podatnych na uzależnienie. Warto zatem zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi choroby, ponieważ w ten sposób będziemy w stanie rozprawić się z jej objawami oraz przede wszystkim ją rozpoznać. 

Jacy ludzie chorują na alkoholizm?

Alkoholizm dotyka każdego, nawet tych najbardziej wykształconych, co posiadają dobrą pracę. Takim ludziom trudniej jest zaakceptować rozwijające się zaburzenie. Aby lepiej zrozumieć chorobę warto zapoznać się z najczęstszymi typami alkoholików. W ten sposób wiele ośrodków usprawniło znacznie proces leczenia. Znając odmiany choroby możemy lepiej zadziałać na pacjentów. W tym temacie powstało wiele różnorodnych badań. Pamiętajmy, że nie każdy alkoholik jest zaniedbany, brudny, nieprzytomny oraz bezdomny. Warto się otworzyć na inne możliwości, które obserwujemy coraz częściej. Wiedza jest w tym zaburzeniu kluczowa, nie tylko dla uzależnionego, ale również jego najbliższych, którzy muszą nauczyć się z nim żyć. 

Typ – młodzi dorośli alkoholicy

Najbardziej liczna grupa osób uzależnionych to młodzi dorośli alkoholicy. Tacy alkoholicy są w młodym wieku 20 – 30 lat. Bardzo często są to studenci, którzy dopiero co opuścili dom rodzinny. Bez kontroli rodzicielskiej zaczynają działać ryzykownie, niszcząc przy tym swoje zdrowie. Większość z nich nie zdaje sobie sprawy z postępującej choroby. Okazuje się, że osoby nieletnie w wieku 12 – 20 lat spożywają znacznie większe ilości używki niż osoby dorosłe. Jest to spowodowane pokazywaniem swojej dorosłości oraz uwolnieniem swojej niekończącej się potrzeby autonomii. Regularne upijanie się w tak młodym wieku prowadzi do wielu konsekwencji zdrowotnych oraz do wyniszczających uzależnień. 

Młodzi dorośli alkoholicy nie poszukują pomocy psychologicznej, ponieważ picie traktują jako normalną, naturalną rozrywkę w tym wieku. Młodość kojarzy im się z piciem. Korzystają z samodzielnego życia, kiedy nikt nie kontroluje ich zachowania. Bez nadzoru zaczynają zachowywać się w sposób niekorzystny dla własnego zdrowia. Zazwyczaj młodzi dorośli alkoholicy nie mają w rodzinie osób uzależnionych. Czynnik genetyczny nie jest zatem przyczyną choroby. Zdecydowanie jest to w ich przypadku czynnik społeczny. Kiedy spożywamy alkohol w wieku młodości, mózg może być nie do końca rozwinięty. W ten sposób może powstawać choroba alkoholowa. 

Charakterystyka młodych dorosłych alkoholików:

 • Osiągnięcie wieku, w którym można legalnie spożywać alkohol,
 • Studenckie lata specyficznego życia,
 • Brak współwystępujących zaburzeń psychicznych,
 • W Twojej rodzinie nie występuje alkoholizm,
 • Nadmierne spożywanie alkoholu to Twoja codzienność. 

Typ – młodzi antyspołeczni alkoholicy

Młodzi ludzie mają słabo rozwinięty mózg. Ich kora przedczołowa nie działa w sposób prawidłowy. Z tego względu młodzież ma większy problem z kontrolowaniem swoich emocji oraz impulsów. Spożywanie alkoholu w ich wieku może doprowadzać do upośledzonego rozwoju mózgu. 

Połowa alkoholików cierpi również na antyspołeczne zaburzenia osobowości. Współistnienie obu chorób może być niezwykle trudne do wyleczenia. Osoby, które mają problem z zachowaniami antyspołecznymi częściej uzależniają się od alkoholu. Obie choroby oddziałują na siebie, ze względu na specyficzne działanie alkoholu. 

Charakterystyka młodych antyspołecznych alkoholików:

 • Ukończenie 20 roku życia,
 • Problemy z alkoholem rozpoczęły się już w wieku nastoletnim,
 • W rodzinie może występować uzależnienie od alkoholu,
 • Widoczne są antyspołeczne zaburzenia osobowości,
 • Towarzyszy temu palenie papierosów,
 • Dostrzegalne są także zaburzenia depresyjne lub choroba dwubiegunowa.

Typ – funkcjonalni alkoholicy

Do tej grupy należą osoby w średnim wieku, które są dobrze wykształcone i posiadają rodzinę oraz pracę – poukładane życie. Są przeciwieństwem stereotypowego alkoholika. 

Osoby z tej grupy potrafią bez żadnego problemu oddzielić życie od swojego nałogu. Wykonują sumiennie swoje obowiązki i są dalekie od problemów w różnych sferach życia. Funkcjonalni alkoholicy odnoszą sukcesy i zazwyczaj nie szukają pomocy, ze względu na specyficzny rodzaj uzależnienia, nie sprawiający większych kłopotów. Mogą ukrywać swój stres oraz problemy alkoholowe, co sprawia, że trudniej jest zdiagnozować dane zaburzenie. 

Charakterystyka funkcjonalnych alkoholików:

 • Średni wiek, dobre wykształcenie oraz sukcesy w pracy zawodowej,
 • Słabe więzi rodzinne,
 • Zaprzeczanie problemowi alkoholowemu,
 • Umiejętne picie, które nie ingeruje w żadną sferę życiową,
 • Wypełnianie obowiązków względem rodziny oraz pracy.

Typ – pośredni alkoholicy rodzinni

Do tej grupy należą osoby w średnim wieku. Bardzo często choroba wynika z posiadanej depresji. Alkohol bowiem zwiększa uczucie szczęścia i uwalnia większe ilości dopaminy. Połowa osób z tej grupy posiada chorobę alkoholową w rodzinie. Większość korzysta z innych używek, takich jak papierosy. 

Charakterystyka pośrednich alkoholików rodzinnych:

 • Średni wiek,
 • Posiadasz osobę w rodzinie, która zmagała się z problemem alkoholowym (nie jest to jednak bezwzględny warunek),
 • Cierpisz na depresję lub chorobę dwubiegunową,
 • Sięgasz po papierosy.

Typ – chroniczni ciężcy alkoholicy

Chroniczni ciężcy alkoholicy zaczynają pić w młodym wieku. Problemy z alkoholem mają zatem bardzo wczesny początek. Chorobie towarzyszą także zaburzenia antyspołeczne oraz możliwe są problemy z prawem. Alkohol bowiem zwiększa zachowania agresywne i jest powodem wielu tragicznych sytuacji, na przykład przemocy domowej. Chroniczni ciężcy alkoholicy mogą zmagać się z różnymi współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi. Większość z nich miało do czynienia z osobą chorą na alkoholizm, w najbliższym otoczeniu rodzinnym. Ta grupa ludzi częściej sięga po inne używki. 

Przewlekły alkoholizm wyróżnia się problemami w różnych sferach życia. Alkoholików dosięgają bezdomność, problemy zdrowotne, utrata pracy, zerwanie więzi rodzinnych oraz inne problemy społeczne. Takie osoby najczęściej poszukują leczenia. 

Charakterystyka chronicznie ciężkich alkoholików:

 • Średni wiek,
 • Picie alkoholu trwa od najmłodszych lat,
 • Powiązania z rodzinnym dziedziczeniem podatności na chorobę alkoholową,
 • Problemy w miejscu pracy,
 • Problemy na tle rodzinnym,
 • Zachowania antyspołeczne,
 • Chorowanie na depresję lub chorobę dwubiegunową,
 • Palenie papierosów,
 • Poszukiwanie metod leczenia.
«
»