Rola silnej woli w walce z alkoholizmem

  1. Home
  2. Blog
Opublikowano: 2 kwietnia 2021

Choroba alkoholowa jest powszechnym problemem w społeczeństwie, niezależnie od wieku, płci oraz przyczyn powstania. Czas trwania uzależnienia jest różny, uzależniony od podejścia danego człowieka do swojego problemu – czy zacznie walkę o życie w trzeźwości, czy też nie. Bardzo często to najbliższe otoczenie alkoholika daje mu powody do namysłu nad swoją sytuacją, rodzina, przyjaciele oraz współpracownicy są pierwszym ogniwem, który wskazuje na występowanie uzależnienia. Zazwyczaj ich działania są nieskuteczne, ponieważ podstawowym warunkiem wyjścia z uzależnienia jest szczera chęć i motywacja samej osoby uzależnionej oraz jej silna wola w wytrwaniu w procesie terapii uzależnień.

Silna wola

Silna wola utożsamiana jest ze zdolnością do samokontroli, samodyscypliny, ujawnia się jako umiejętność radzenia sobie z impulsywnością. Za pomocą silnej woli człowiek skłonny jest podjąć różne decyzje w walce o trzeźwość, posiada przekonanie co do sensowności dalszych aktywności na tym polu , mimo napotykanych trudności oraz niepowodzeń.

Bez silnej woli człowiek bardzo zniechęca się do dalszych działań ze względu na przeżywane porażki. Osoba bez silnej woli charakteryzuje się brakiem poczucia sensowności własnych działań, bardzo szybko się poddaje. Silna wola dodaje energii oraz chęci do działania. Jest ona miernikiem dokonań danej osoby, środkiem pomocniczym w osiągnięciu celu.

Poziom silnej woli jest indywidualny, zależny od wielu czynników. Zazwyczaj zmienia się w trakcie trwania danych aktywności, przeplatając ze sobą wzloty i upadki. Do czynników warunkujących poziom silnej woli zalicza się: stopień trudności zadania, nastawienie oraz motywacja danej osoby, a także nawyki i nałogi utrudniające dążenie do celu.

Silna wola wymaga pracy nad sobą w momencie, kiedy dana osoba zbyt szybko poddaje się, jej zachowanie jest impulsywne.

Pozytywnych aspektów jest dużo oto kilka z nich:

  • Wzrost samooceny,
  • Finalne osiągnięcie celu,
  • Radość z osiągniętego rezultatu,
  • Szybsze dojście do celu.

Czym jest alkoholizm?

Zjawisko alkoholizmu jest bagatelizowane, ponieważ wiele ludzi nie ma świadomości jego prawdziwego znaczenia, stereotypowo myśląc, że alkoholicy to osoby, dla których spożywanie napojów procentowych jest stylem życia, będąc bezrobotnym beztrosko spożywają alkohol przez większą część dnia. Niestety alkoholizm jest chorobą, którą należy leczyć. Choroba alkoholowa ma podłoże psychologiczne, jednak leczeniem należy objąć nie tylko psychikę człowieka, ale i jego zdrowie fizyczne.

Uzależnienie od alkoholu stwarza problemy rodzinne oraz zawodowe. Sama choroba uwarunkowana jest przez wiele czynników, przez co zarówno profilaktyka jak i późniejsze leczenie są trudne, zwłaszcza, że alkohol jako używka, jest powszechnie dostępny. Spożywanie alkoholu jest również zakorzenione kulturowo i obyczajowo w wielu państwach, co powoduje, że liczne społeczeństwa go nadużywają.

Uzależnienie jest stanem, kiedy człowiek traci kontrolę nad swoim zachowaniem oraz własnymi decyzjami. Jego myślenie przestaje być logiczne. Relacje z innymi ludźmi również zaczynają być patologiczne oraz wybiórcze: taka osoba zaczyna podtrzymywać relacje jedynie z tymi ludźmi, którzy są towarzystwem do wspólnych libacji alkoholowych.

Alkoholik

Wielu ludzi sięga po alkohol, ponieważ przeżywają nadmierny stres pojawiający się przewlekle, w trudnym momencie życia. Takie osoby nie mogąc poradzić sobie w danych sytuacjach próbują zapomnieć o problemach oraz rozładować napięcie i emocje dnia codziennego. Mimo, iż po wytrzeźwieniu wcześniejszy stan powraca, cały proces powtarzany jest ponownie.

Choroba alkoholowa dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn, niezależne od ich wieku, statusu społecznego, wykształcenia, czy pracy zawodowej. Owszem, alkoholizm  dotyka osoby narażone na przewlekły stres oraz traumy, ale także występuje u osób, które pozornie prowadzą uporządkowane życie, mające kochającą rodzinę i dobrą pracę. Istnieje wiele przyczyn, jak i skutków występowania choroby alkoholowej.

Uzależnienie alkoholowe posiada podłoże psychologiczne, a także jest wynikiem pogarszającego się samopoczucia. Nałóg alkoholowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób, które nie czują potrzeby zgłoszenia się na odwyk. Nieleczony alkoholizm prowadzi do upośledzenia działania licznych funkcji życiowych, zaburza pamięć, koncentrację, niekorzystnie wpływa na układy wewnętrzne oraz narządy, szczególnie na wątrobę, trzustkę, mózg oraz nerki.

Leczenie alkoholizmu – detoks

Z alkoholizmem można nauczyć się żyć, pod warunkiem podjęcia leczenia. Obejmuje ono zarówno terapię psychologiczną jak i detoksykację. Warto wspomóc się również wszywką Esperal Gdynia.

Podczas przechodzenia detoksu, pacjentowi podaje się niezbędne mikroelementy, potrzebne do zregenerowania zaniedbanego ciała, tym samym usuwając szkodliwe toksyny z organizmu. Czas odtruwania organizmu uzależniony jest od indywidualnych czynników osobowych pacjenta. Przyjmuje się, że może trwać zarówno kilka dni, jak i tygodni. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia procesu odtruwania jest jego odbycie w klinice, pod opieką fachowej pomocy medycznej. Proces detoksykacji zazwyczaj jest ciężki dla pacjentów. Bardzo często osoby przechodzące odtruwania stają się labilne emocjonalnie, posiadają zmienny nastrój. W zależności od organizmu, pacjenci skarżą się na bóle głowy, wymioty, czasami występują drgawki padaczkowe. Detoks jest pierwszym elementem leczenia choroby alkoholowej. Regeneruje organizm, przywraca logiczne myślenie.

W naszym zespole – każdy pacjent posiada własnego wykwalifikowanego oraz doświadczonego specjalistę. To właśnie on podaje dożylnie witaminy, elektrolity i inne niezbędne substancje w celu wzmocnienia organizmu. Następnie wspólnie z pacjentem omawiane zostaje dalsze postępowanie. Należy pamiętać, że po odtruwaniu może wystąpić zespół abstynencyjny, którego typowymi objawami są nerwowość i pobudzenie.

Siła woli osoby uzależnionej

Zaleca się, aby po detoksykacji pacjent podjął terapię psychologiczną, podczas której przepracuje własny problem alkoholowy, nauczy się reagować na zaistniałe sytuacje, a także właściwie reagować na stres. Terapia umożliwia ponowne przejęcie kontroli nad własnym życiem.Podstawowym czynnikiem, który warunkuje sukces terapeutyczny jest szczera motywacja wewnętrzna oraz silna wola pacjenta, która warunkuje wytrwanie w dążeniu do wcześniej obranego celu.

Grupa wsparcia AA

Bardzo duże wsparcie w pracy nad sobą dają grupy wsparcia anonimowych alkoholików.  Często jest tak, że najbliższe otoczenie próbują zmotywować do pracy nad sobą, jednak
w momencie kiedy brakuje szczerej chęci ze strony alkoholika do zmiany swojej sytuacji, działania rodziny stają się nieskuteczne. Czasem spotyka się na terapii osoby, które wypierają powagę swojego problemu, a próbują leczyć swoje uzależnienie, aby osoby im najbliższe przestały widzieć w nich alkoholika. Oczywiście taka terapia jest nieskuteczna. Zdarza się, że takie osoby wracają ponownie, ponieważ nie uporali się ze swoim uzależnieniem. Z tego powodu siła woli jest fundamentalnym elementem terapii uzależnień. Jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania takiej osoby. Alkoholik musi zdawać sobie sprawę z własnych słabości oraz dostrzegać swoje problemy z piciem.  Znalezienie tej siły w sobie daje pacjentowi dodatkową motywację i sprawia, że wierzy on w możliwość zmiany swojego życia na lepsze i zdrowsze.

»