Fazy współuzależnienia: jakie są etapy?

 1. Home
 2. Blog
Opublikowano: 19 lutego 2024
Fazy współuzależnienia: jakie są etapy?

Współuzależnienie to termin, który opisuje szczególny rodzaj relacji, w którym jedna osoba jest emocjonalnie, psychicznie lub fizycznie uzależniona od drugiej osoby. Często ta druga osoba jest uzależniona od substancji lub zachowań, które są szkodliwe dla niej. Współuzależnienie nie jest formalnie uznane jako zaburzenie psychiczne, ale jest uważane za poważne zagrożenie dla zdrowia emocjonalnego i psychicznego.

Osoba będąca w stanie współuzależnienia często neguje problem, koncentruje się na potrzebach uzależnionej osoby, zaniedbując swoje własne. Wiele osób w takich relacjach nie zdaje sobie sprawy z swojego stanu, co prowadzi do poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych.

Współuzależnienie może wystąpić w różnych rodzajach relacji, w tym między partnerami, rodzicami i dziećmi, czy przyjaciółmi. Wiele osób doświadczających współuzależnienia często czuje się bezsilnych i zdezorientowanych, a ich życie może stać się nieprzewidywalne i pełne stresu.

Zrozumienie współuzależnienia jest kluczowe dla jego leczenia. Współuzależnienie jest często skomplikowane i złożone, a jego leczenie wymaga zrozumienia zarówno problemu uzależnienia, jak i wpływu, jaki ma ono na osobę współuzależnioną.

Fazy współuzależnienia – wprowadzenie do etapów

Proces współuzależnienia można podzielić na trzy główne fazy. Każda z nich ma swoje specyficzne współuzależnienie objawy, które mogą pomóc zidentyfikować, na jakim etapie jest dana osoba.

 1. Zaprzeczenie – w tej fazie osoba współuzależniona często nie zdaje sobie sprawy z problemu. Może ona tłumaczyć, minimalizować lub ignorować problematyczne zachowanie osoby uzależnionej. Ta faza jest często najtrudniejsza do zidentyfikowania, ponieważ osoba współuzależniona może nie zdawać sobie sprawy z problemu.
 2. Adaptacja – w tym etapie osoba współuzależniona zaczyna dostosowywać swoje zachowanie do problematycznego zachowania osoby uzależnionej. Może to obejmować takie działania, jak kontrolowanie osoby uzależnionej, podejmowanie prób ratowania jej czy przejmowanie jej obowiązków. Ta faza jest często najbardziej bolesna, ponieważ osoba współuzależniona może zacząć doświadczać poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych.
 3. Reakcja – jest to ostatnia faza współuzależnienia, w której osoba zaczyna odczuwać skutki swojego zachowania. Może doświadczać silnego stresu, cierpieć na problemy ze zdrowiem, a nawet zacząć wykazywać objawy podobne do tych, które występują u osoby uzależnionej. Ta faza jest kluczowa, ponieważ to w niej osoba współuzależniona często zdaje sobie sprawę z problemu i zaczyna szukać pomocy.

Współuzależnienie to poważny problem, który może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Rozpoznanie jego objawów i zrozumienie różnych faz jest kluczowe dla skutecznego leczenia i jak wyjść ze współuzależnienia.

Faza zaprzeczenia: ignorowanie problemu

Zaprzeczenie jest pierwszą z faz współuzależnienia, którą przechodzą osoby dotknięte tym problemem. Na tym etapie jednostka zwykle nie jest świadoma swojej sytuacji lub decyduje się celowo ignorować problem. Ta faza jest charakterystyczna dla osób, które nie chcą przyznać się do swojego problemu ze względu na strach, wstyd lub brak zrozumienia sytuacji.

Jest to etap, w którym współuzależnienie może być najtrudniejsze do zidentyfikowania i leczenia, ponieważ osoba zmagająca się z tym stanem może nie być gotowa na zmiany.

Współuzależnienie objawy na tym etapie mogą obejmować zaprzeczanie istnieniu problemu, minimalizowanie jego skali, przypisywanie winy innym osobom lub sytuacjom, a także unikanie rozmów na ten temat.

 • Ignorowanie problemu: Osoba może nie dostrzegać problemu lub celowo go ignorować, mimo że jest on widoczny dla innych.
 • Minimalizowanie problemu: Nawet jeśli osoba zauważy problem, może próbować go zbagatelizować lub zminimalizować.
 • Przypisywanie winy innym: Osoba może próbować przypisać winę za problem innym osobom lub sytuacjom, aby uniknąć konfrontacji z nim.
 • Unikanie rozmów na ten temat: Osoba może unikać rozmów na temat problemu, aby nie musieć mierzyć się z jego prawdziwą skalą.

Faza stresu: wzrost napięcia i niepokoju

Druga faza współuzależnienia, znana jako faza stresu, charakteryzuje się wzrostem napięcia i niepokoju. Osoba zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak, ale nadal może mieć trudności z nazwaniem i zrozumieniem swojego problemu.

Na tym etapie, współuzależnienie objawy mogą obejmować stały niepokój, napięcie, problemy ze snem, a nawet objawy fizyczne, takie jak bóle głowy czy problemy z żołądkiem. W tej fazie, osoba może również zauważyć, że ich emocje stają się coraz bardziej niestabilne.

Jak wyjść ze współuzależnienia na tym etapie? Kluczem jest uświadomienie sobie problemu i podjęcie decyzji o szukaniu pomocy. Może to obejmować rozmowę z terapeutą, dołączenie do grupy wsparcia lub rozpoczęcie leczenia farmakologicznego.

 1. Uświadomienie sobie problemu: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że coś jest nie tak i że potrzebna jest pomoc.
 2. Poszukiwanie pomocy: Może to obejmować rozmowę z terapeutą lub dołączenie do grupy wsparcia.
 3. Rozpoczęcie leczenia: W niektórych przypadkach, leczenie farmakologiczne może być konieczne, aby pomóc osobie poradzić sobie z objawami współuzależnienia.

Faza adaptacji: zmiany w zachowaniu w odpowiedzi na współuzależnienie

Faza adaptacji to etap w procesie współuzależnienia, w którym następuje zmiana w zachowaniu osoby współuzależnionej. Ta faza jest charakteryzowana przez coraz większe dostosowywanie się do problemów uzależnionej osoby, co prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji. Osoba współuzależniona zaczyna przejmować odpowiedzialność za uzależnioną osobę, co prowadzi do zaniedbywania własnych potrzeb i zainteresowań. Jest to okres, w którym osoba współuzależniona może zacząć doświadczać silnego stresu, lęku i poczucia bezradności.

Faza reaktywacji: nasilanie objawów współuzależnienia

W fazie reaktywacji, współuzależnienie objawy stają się bardziej intensywne. Osoba współuzależniona może doświadczać coraz większego stresu, lęku i depresji. Może także występować utrata kontroli nad własnym życiem i poczucie przeciążenia obowiązkami związanymi z opieką nad osobą uzależnioną.

W tym etapie, osoba współuzależniona może zacząć szukać pomocy i wsparcia, co jest kluczowym krokiem w procesie wyjścia ze współuzależnienia. Szukanie pomocy może obejmować terapię indywidualną lub grupową, wsparcie samopomocowe lub konsultacje z profesjonalistami w dziedzinie uzależnień.

Jednakże, pomimo szukania pomocy, osoba współuzależniona może nadal doświadczać silnego poczucia winy i wstydu związanego z sytuacją uzależnionej osoby. Wiele osób w tej fazie może także doświadczać negatywnych konsekwencji w swoim życiu osobistym i zawodowym, takich jak problemy w relacjach, problemy zdrowotne czy problemy finansowe.

Jak wyjść ze współuzależnienia? Proces wyjścia ze współuzależnienia wymaga czasu, wsparcia i zrozumienia. Jest to proces, który obejmuje uświadomienie sobie problemu, szukanie pomocy i naukę nowych, zdrowych strategii radzenia sobie z sytuacją uzależnionej osoby. Ważne jest, aby osoba współuzależniona nauczyła się dbać o siebie i swoje potrzeby, a także zrozumiała, że nie jest odpowiedzialna za uzależnienie innej osoby.

Faza utrwalenia: zatracenie własnych potrzeb

W fazie utrwalenia współuzależnienia, osoba współuzależniona często zaczyna zaniedbywać swoje własne potrzeby i priorytety. To zjawisko jest wynikiem skupienia się na próbach zarządzania czy kontrolowania problemów uzależnionej osoby. W rezultacie, osoba współuzależniona może czuć się wypalona i emocjonalnie wyczerpana.

Charakterystycznym objawem współuzależnienia w tej fazie jest poczucie odpowiedzialności za uzależnioną osobę. Współuzależnione osoby mogą wierzyć, że są w stanie wpłynąć na decyzje uzależnionej osoby lub kontrolować ich zachowanie. To prowadzi do poczucia ciągłego stresu i napięcia.

Wielu współuzależnionych zapomina o swoich własnych potrzebach, pasjach i zainteresowaniach. Ich życie zaczyna kręcić się wokół problemów uzależnionej osoby. Zatracenie własnych potrzeb prowadzi do zaniedbania własnego zdrowia fizycznego i psychicznego, co może prowadzić do różnego rodzaju problemów, w tym depresji, lęku i chorób somatycznych.

Ważne jest, aby osoby współuzależnione zrozumiały, że nie są odpowiedzialne za uzależnioną osobę i że nie mogą kontrolować ich decyzji. Kluczowym krokiem w wyjściu ze współuzależnienia jest skupienie się na własnych potrzebach i zdrowiu.

Faza kryzysu: kumulacja negatywnych skutków współuzależnienia

Faza kryzysu jest często punktem zwrotnym dla wielu osób współuzależnionych. W tym etapie fazy współuzależnienia, negatywne skutki współuzależnienia zaczynają się kumulować i stają się coraz bardziej widoczne. Osoba współuzależniona może zacząć doświadczać poważnych problemów zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, a także kłopotów w pracy, szkole czy w relacjach z innymi ludźmi.

Niepokój, depresja, przemęczenie – to tylko niektóre z objawów, które mogą pojawić się w tej fazie. Wiele osób współuzależnionych czuje w tym momencie, że nie są w stanie dalej funkcjonować w obecnej sytuacji. Ten kryzys może skłonić osobę współuzależnioną do poszukiwania pomocy i podjęcia próby wyjścia ze współuzależnienia.

Faza przebudzenia: uświadomienie sobie problemu

W pierwszym etapie, który nazywamy fazą przebudzenia, osoba zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Mogą na przykład zauważyć, że ich relacje z innymi są napięte lub że mają problem z utrzymaniem zdrowych granic w ich relacjach. W tej fazie, osoba może zauważyć, że ich życie jest pełne chaosu i stresu, ale mogą nie być jeszcze w stanie zrozumieć, że są współuzależnione.

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że są współuzależnione, dopóki nie zaczynają doświadczać poważnych problemów w swoim życiu. Mogą na przykład zauważyć, że nie są w stanie skupić się na swojej pracy, że mają problemy z nawiązywaniem zdrowych relacji, lub że nie są w stanie utrzymać zdrowego stylu życia. Wszystko to mogą być współuzależnienie objawy.

Osoby, które uświadamiają sobie, że są współuzależnione, często czują się przytłoczone i przestraszone. Mogą czuć się winne lub wstydzić się swojej sytuacji. Mogą również czuć się bezradne i nie wiedzieć, co zrobić, aby sobie pomóc. Wszystko to jest częścią procesu uświadomienia sobie problemu.

Ważne jest, aby osoby, które dostrzegły, że mogą być współuzależnione, nie oceniały siebie za to, co się dzieje. Współuzależnienie jest chorobą, a nie wyborem, i nie jest niczym, za co powinny się wstydzić. Właśnie dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie problemu – jest to pierwszy krok do zdrowienia.

Jak wyjść ze współuzależnienia? Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie problemu. Następnie, istotne jest zrozumienie, że współuzależnienie jest chorobą, a nie wyborem. To nie jest coś, co można kontrolować lub co można „naprawić” samodzielnie. Wymaga to profesjonalnej pomocy i wsparcia.

Faza uzdrawiania: poszukiwanie pomocy i wsparcia

Druga faza procesu zdrowienia to faza uzdrawiania. W tym etapie, osoba zdaje sobie sprawę, że potrzebuje pomocy i zaczyna jej szukać. Mogą to być terapie indywidualne, grupowe, programy samopomocy, czy też wsparcie od przyjaciół i rodziny. Ważne jest, aby osoba nie czuła się sama w tym procesie.

Poszukiwanie pomocy i wsparcia jest kluczowe dla procesu zdrowienia. Bez odpowiedniego wsparcia, osoba może czuć się przytłoczona i bezradna. Dlatego tak ważne jest, aby szukać pomocy i wsparcia, które są potrzebne.

 • Terapia indywidualna: terapie indywidualne mogą pomóc osobie zrozumieć swoje współuzależnienie i nauczyć się, jak radzić sobie z tym problemem.
 • Terapia grupowa: terapia grupowa to sposób na dzielenie się swoimi doświadczeniami i uczuciami z innymi osobami, które mają podobne problemy. To może pomóc osobie poczuć się mniej samotną i zrozumieć, że nie są one same w swoim problemie.
 • Programy samopomocy: programy samopomocy, takie jak Al-Anon, mogą pomóc osobie zrozumieć swoje współuzależnienie i nauczyć się, jak radzić sobie z tym problemem.
 • Wsparcie od przyjaciół i rodziny: wsparcie od przyjaciół i rodziny może pomóc osobie poczuć się mniej samotną i zrozumieć, że nie są one same w swoim problemie.

Faza odbudowy: praca nad sobą i nowe strategie radzenia sobie

Faza odbudowy jest kluczowym momentem w procesie wyjścia z współuzależnienia. To czas, kiedy osoba współuzależniona zaczyna pracować nad sobą, zmienia swoje myślenie i zachowania. Jest to etap, który wymaga dużej siły woli, ale przede wszystkim wsparcia specjalistów i bliskich.

Na tym etapie osoba współuzależniona musi nauczyć się nowych strategii radzenia sobie ze stresem, emocjami i problemami życiowymi. Niezwykle ważne jest, aby nauczyć się, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami bez uciekania się do szkodliwych zachowań, które prowadziły do współuzależnienia. Może to wymagać pracy z psychologiem lub terapeutą.

Ważne jest także, aby osoba współuzależniona nauczyła się dbać o swoje fizyczne i psychiczne zdrowie. Regularne ćwiczenia fizyczne, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu – to wszystko ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Wsparcie w tej dziedzinie może zapewnić dietetyk czy trener personalny.

Praca nad sobą w fazie odbudowy to także nauka asertywności, budowanie zdrowych relacji z innymi ludźmi, uczenie się szacunku do siebie i swoich granic. Często osoby współuzależnione mają problemy z poczuciem własnej wartości, dlatego ważne jest, aby nauczyć się je budować i utrzymywać na odpowiednim poziomie.

Zakończenie: jak wyjść ze współuzależnienia – możliwości terapii i wsparcia

Wyjście ze współuzależnienia to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i zrozumienia dla siebie. Ważne jest, aby osoba współuzależniona nie bała się szukać pomocy i wsparcia. Może to być terapia indywidualna, grupowa, a także udział w spotkaniach grup wsparcia dla osób współuzależnionych. Warto skorzystać z różnych możliwości, które oferuje współczesna psychologia i medycyna. Terapia może pomóc w zrozumieniu współuzależnienia, jego objawów i przyczyn, a także w nauce nowych, zdrowych zachowań. Grupy wsparcia mogą pomóc w podtrzymaniu motywacji do zmiany i dają poczucie, że nie jesteśmy sami z naszym problemem. Pamiętaj, że wyjście ze współuzależnienia jest możliwe i warto podjąć to wyzwanie.

«
»